Dienstag, 5. Juni 2012

Heute vor einem JahrHeute vor einem Jahr bringen wir unsere Räder zum Bahnhof und geben sie auf. 5.665 km im Zug liegen ab morgen MIttag vor uns: 

Station
Arr.
Dep.
Distance
(km)
1
Kashi
-
13:16
0
2
Atushi
13:44
13:48
35
3
Bachu
16:04
16:10
245
4
Akesu
18:31
18:43
462
5
Xinhe
21:11
21:17
666
6
Kuche
21:57
22:07
705
7
Luntai
23:21
23:23
798
8
Kuerle
02:19
02:32
988
9
Yanxiang
03:23
03:29
1045
10
Hejing
01:08
01:13
1076
11
Turpan
11:26
11:43
1445
12
Urumqi
13:44
-
1588

Station
Arr.
Dep.
Distance (km)
1
Urumqi
-
17:14
0
2
Turpan
18:57
19:03
143
3
Shanshan
20:30
20:36
283
4
Hami
23:12
23:24
553
5
Liuyuan
02:21
02:33
825
6
Jiayuguan
05:31
05:41
1122
7
Zhangye
07:37
07:43
1345
8
Jinchang
09:43
09:45
1515
9
Wuwei
10:33
10:39
1589
10
Lanzhou
13:48
13:58
1892
11
Tianshui
17:51
17:55
2240
12
Baoji
20:26
20:30
2395
13
Xian
22:14
22:22
2568
14
Zhengzhou
04:12
04:18
3079
15
Shangqiu
06:00
06:02
3282
16
Xuzhou
07:22
07:30
3428
17
Nanjing
10:37
10:43
3776
18
Zhenjiang
11:18
11:20
3840
19
Danyang
11:36
11:38
3868
20
Changzhou
12:03
12:05
3912
21
Wuxi
12:28
12:30
3951
22
Suzhou
12:54
12:57
3993
23
Shanghai
13:49
-
4077